Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Datinglijnen.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2009 van toepassing op het gebruik van de website www.datinglijnen.nl en/of op het gebruik van het telefoonnummer 0906-1444 (90 cpm+eventuele mobiele kosten)

BEGRIPPEN
De navolgende begrippen worden gehanteerd.
Datinglijnen.nl: de exploitant van www.datinglijnen.nl en nummerhouder van het nummer 0906-1444 (90 cpm + eventuele mobiele kosten)
Bezoeker: de bezoeker van www.datinglijnen.nl en/of degene die belt naar het nummer 0906-1444 (90 cpm + enventuele mobiele kosten)
Agent: de persoon die wordt gebeld en een telefoongesprek aangaat met de bezoeker. Wanneer de bezoeker belt naar een van de aanwezige agents, krijgt de bezoeker daadwerkelijk de agent naar keuze aan de lijn, geen robot of bandje.
Website: www.datinglijnen.nl.
Nummer: het telefoonnummer 0906-1444 (90 cpm + eventuele mobiele kosten)

NIETIGHEID EN/OF VERNIETIGBAARHEID
Mocht een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en toepasselijk.

BEMIDDELING
Datinglijnen.nl zorgt er middels de website en het nummer voor dat bezoeker en agent met elkaar in contact kunnen komen. Niet Datinglijnen.nl maar de agent biedt diensten aan, waarvan de bezoeker gebruik kan maken. Datinglijnen.nl neemt niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie en bepaalt niet aan wie de informatie wordt doorgegeven. Evenmin kan of zal Datinglijnen.nl de doorgegeven informatie wijzigen en/of selecteren.

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ ART. 6:196c BURGERLIJK WETBOEK
Datinglijnen.nl is niet aansprakelijk voor de via de website of het nummer doorgegeven informatie. 

LEEFTIJDSGRENS
Het is personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt niet toegestaan gebruik te maken van de website en/of het nummer.

UITSLUITING SCHADE
Datinglijnen.nl sluit aansprakelijkheid voor schade uit, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Datinglijnen.nl.

HET NUMMER
De kosten voor het bellen naar het nummer bedragen 0,90 euro per minuut. Indien de bezoeker met een mobiele telefoon belt, kan het zijn dat de mobiele provider extra kosten rekent. Deze kosten zijn afhankelijk van uw provider, deze kosten kunt u terug vinden op de website van uw telecomprovider. De kosten voor het bellen naar 0906144 (90 cpm + eventuele mobiele kosten) worden maandelijks door uw (mobiele) telecomprovider aan u in rekening gebracht.

NEDERLANDS RECHT
Op geschillen tussen Datinglijnen.nl en de bezoeker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.