Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website www.datinglijnen.nl;

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen met betrekking tot de website;

  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan is verboden.

 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.